Välj en sida

Nästa generations tidur från Hager kombinerar kvalitet med nya och tidsbesparande funktioner. Med enkel app-programmering, geolokalisering och många fler funktioner tar Hager tiduret till en mer flexibel tidsepok.

 

Fördelar i korthet:

◾ Förprogrammera tiduren på annan ort, innan du installerar dem hos kund

◾ Delningsbara tidscheman

◾ Kan programmeras med nya appen Hager Mood

◾ Kompatibel med ljussensor

◾ Kan överföra geokoordinater

◾ Automatiska inställningar för astro och allmänna helgdagar

◾ Höga inkopplingsströmmar och längre livslängd

◾ Hög datasäkerhet

 

 

Flera nya funktioner

 

Tidsfunktion

Använd dag-, vecko- eller årsfunktionen för att skapa dina tidsscheman. Du och din kund kan ställa in rutin- och undantagsveckor eller planera hela året förväg.

 

Astrofunktion

Ditt tidur tänker med dig. I Astrofunktionen justerar tiduret tidscykeln automatiskt efter soluppgång och solnedgång.

 

Skymningsfunktion

Ljussensorn känner av förändringar ljusförhållanden och justerar uret automatiskt. Du kan också använda ditt tidur som konventionellt ljusrelä.

 

Trappfunktion

Den valfria anslutningen av trådbundna tryckknappar eller radiokomponenter (quicklink) möjliggör installation av effektiv trappstyrning.

 

Timer

I samband med en ansluten tryckknapp kan en undantagskrets med en tillfällig eller permanent av- eller påfunktion implementeras.

 

Läs mer och beställ dem här