Välj en sida

Schneider Electric lanserar nu ljusbågsvakter för montage i normcentraler. Den engelska benämningen är Arc Fault Detector Device, (AFDD). Ljusbågar kan uppstå vid olika situationer, tex vid skadade kablar eller glappkontakt i anslutningar. Ljusbågsvakten känner av oregelbundna logaritmer i ström och spänning och därigenom detekteras ljusbågar och strömmen kan brytas innan brand uppstår.

Ljusbågsvakten finns i flera varianter:

Utan inbyggt överströmsskydd. (Måste kompletteras med dvärgbrytare eller personskyddsbrytare).

Med inbyggt överströmsskydd B-karakteristik 10-16A.

Med inbyggt överströmsskydd C-karakteristik 6-25A.

Ljusbågsvakten skall monteras på gruppnivå och samtliga är i utförande 1P+N.

Exempel på användningsområden enligt IEC 60 364 är:

– Sovsalar på hotell, sjukhus, vandrarhem.

– Träbyggnader

– Byggnader med ovärderliga föremål, tex museér.

– Byggnader som innehåller brandkänsligt material, tex lador, träbearbetningshus samt brädgårdar.

Beställ här

 

Utförlig information finns i katalogen, se denna länk: https://www.se.com/se/sv/download/document/MK0265/