Välj en sida
Lågintensivt Hinderljus

Lågintensivt Hinderljus

Transportstyrelsen utkom i slutet av 2020 med ett nytt regelverk gällande utmarkering av flyghinder, TSFS 2020:88. Den viktiga revideringen i TSFS 2020:88 är att alla förekommande hinderljus med LED-teknik skall även avge IR-ljus (Infra Red). Detta innebär att alla...
Amp Guard

Amp Guard

Amp Guard är ett mätinstrument för mätning av ström i mätarskåp för användning i en lastbalanserad Charge Amps-installation. När strömförbrukningen i övrigt når de förinställda nivåerna minskar Amp Guard tillsammans med lastbalanseringen automatiskt den tillgängliga...