Samhället blir alltmer elektrifierat och för att klara övergången till eldrivna fordon måste fler laddboxar installeras på bred front. Med det i beaktning lanserar Hager tre nya intelligenta laddboxar inom Witty-serien: Witty Share, Witty Park och Witty Solar.

Antalet laddbara personbilar har nu passerat en halv miljon, vilket utgör 10 procent av personbilsflottan enligt Power Circle. Många svenskar laddar redan sina elbilar hemma eller på arbetet, men behovet av laddpunkter kommer att öka i takt med antalet elbilar. Utöver privata bostäder krävs även laddboxar på publika och offentliga områden. Statistiken över laddinfrastruktur visar på stora ökningar senaste halvåret med över 11 000 nya laddpunkter.

– Nu stärker vi därför Witty-serien med fler anpassade, pålitliga laddboxar för privata och kommersiella fastigheter för att möta den ökade efterfrågan. Lösningarna gör det möjligt för exempelvis elinstallationsbolag att hjälpa sina kunder med energiövergången och samtidigt utöka den egna verksamheten. Värt att ha i åtanke är att det dessutom finns ett krav att nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur förberedd för elbilsladdning till alla parkeringsplatser, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Witty Solar
Laddboxen Witty Solar är en intelligent laddbox för småhusägare. Den optimerar laddningen via kundens egna solpaneler. Laddboxen kombineras med Hagers energihanteringssystem Flow och gör det möjligt att minska förbrukningen från elnätet. Genom kommunikation mellan den anslutna energihanteraren och laddboxar säkerställs maximal användning av den el som produceras på̊ plats samtidigt som elkostnaderna minimeras. Detta skapar effektiv laddning från egna solpaneler, samt smarta laddfunktioner så att kundens elfordon alltid är laddade när de ska användas.

Witty Share
Witty Share är en laddbox som är utformad speciellt för övervakad laddning i offentliga utrymmen, såsom flerbostadshus och kommersiella parkeringsplatser. Laddboxen är robust, användarvänlig och uppfyller alla säkerhetsstandarder – och är mycket enkel att installera. Med Witty Share, och tillhörande lastbalansering (LLM), kan upp till 20 laddboxar användas i en nätverksansluten laddningsinfrastruktur utan att den interna strömförsörjningen överbelastas. Lastballanseringmoduler fungerar även ihop med Witty Park.

Witty Park
Laddboxen Witty Park är perfekt för publik användning. Den ger enkelt möjlighet till simultan laddning av upp till två elbilar eller elcyklar per laddbox. Upptill är den försedd med två laddpunkter mittemot varandra, var och en med en laddkapacitet på 22 kW. Nedanför dessa sitter två 230 V-uttag med 1-fasström upp till 16 A.

 

Relaterade länkar

Läs mer om Hagers laddboxar

https://hager.com/se/projektlosningar/laddboxar