1-vägsuttag med timer för ex. kaffebryggare. Denna timer kan hantera belastningar upp till 16A. Nedräkningstimern aktiveras genom att trycka en gång på tryckknappen. Inställbara tider 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim, genom att trycka på tryckknappen, och antalet tryck ger en dedikerad nedräkningstid. Timern kan avbrytas genom ett nytt tryck på  tryckknappen.
En lysdiod i tryckknappen indikerar timerns status och fungerar även som en indikation på vilken tid som har ställts in vid driftsättning.
Skruvanslutning med Schuko-uttagsstandard.
Märkströmmen är 16A och märkspänningen är 250VAC. För infällt montage.

Köp timeruttagen här: