Ergonomiskt designad kabelskyddslösning med snabb och enkel installation

Uponor FastGuard är en unik kabelskyddslösning med den snabbaste och mest smidiga installationen, som är enkel att specificera och hantera och som sparar på både energi och pengar vid installationen.

Tack vare den unika låsmekanismen är Uponor FastGuard den enda ergonomiskt designade kabelskyddslösningen som sparar på installatörens knän och ryggar.

Uponor FastGuard kan användas för tillfälligt- eller permanent skydd av kablar som:

  • Skydd mot dåliga markförhållanden under kabeln.
  • Skydd för kablar där max installationsdjup inte kan nås.
  • Skydd för kablar mot tyngd från t ex maskiner på arbetsplatsen.
  • Tillfälligt skydd när annat arbete utförs i närheten av den aktiva kabeln.

Uponor FastGuard är speciellt anpassat för svåra förhållanden där krav på styrka är hög, till exempel när fyllnadshöjden för SRN inte kan uppnås. SRS kabelskydd kan användas för en fyllnadshöjd på ≥ 0.25 m. Följ alltid lokala instruktioner.

Snabbt – Enkelt – Säkert  Kabelskydd.

Rören finns att köpa här i klass SRS med gul eller grön markering i diameter 110mm eller 160mm