Välj en sida

Zelio Control

Ett kontrollrelä med NFC-teknik revolutionerar marknaden och gör det
möjligt för användaren att ställa in motorövervakningsfunktioner med
hjälp av en smartphone.
Enkel, visuell och intuitiv inställning Ökad noggrannhet med digital inställning istället för
analog. Tidsbesparande med kloning och visning av test och funktioner. Säkerhet med skydd
av inställning via password.
Övervakningsfunktioner för motorer
> Fasföljd, fasbrott och asymmetri
> Under/över spänning/ström
> Under/over frekvens

Läs mer och beställ här