Välj en sida

Radiofrekvenskabel för sändar- och mottagarinstallationer inom hela området för kommersiell radiofrekvensteknik och elektronik. Halogenfri mantel gör att kabeln kan används för inomhus- och utomhusapplikationer.

Till katalog