Välj en sida

Kabelavlastaren passar kopplingsdosorna AP9 och AP10. Varje avlastare har tre positioner, där varje position är flexibel ochklarar ett brett spann av kabeldiametrar, inklusive platta tunna armaturkablar.

Två kabelavlastare kan användas på motsatta sidor av AP9- och AP10-dosorna eller korsvis på AP9-dosan.

Tack vare den innovativa lösningen behövs det inga skruvar eller verktyg för att montera kabel-avlastaren. Kabeln säkras med ett buntband, vilket gör installationen enkel och spar installationstid.

 

 

Installation

Montera kabelavlastaren i vald position i kopplingsdosan och tryck igenom kabeln genom tätningsmembranet. Trä buntbandet över kabeln. Se till att buntbandet är i rätt läge runt kabelavlastaren innan åtdragning av buntbandet. När buntbandet är åtdraget och installationen är komplett, kontrollera kabelavlastingen genom att dra lätt i kabeln. Montera sedan doslocket.

Se produkten här: