Välj en sida

Med VDV II-serien är det superenkelt att testa ”wiremappen”, kabellängden (beroende på modell), avståndet till eventuella fel (beroende på modell). Slå på testaren, och den testar redan, så periodiska fel hittas också. Testarna finns i flera modeller.

VDV II – wire mapping

VDV II Plus – wire mapping och längdmätning

VDV II PRO – wire mapping, längdmätning och avstånd till fel.

Till katalogen.