Välj en sida

 

Installation av laddningsplatser är en reglerad marknad eftersom installationen enbart får utföras av elinstallationsföretag.
Ett elfordon drar mycket ström, vilket ställer höga krav på att installationen är korrekt och av hög kvalitet.
Denna handbok ska utgöra ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera laddningsplatser för elfordon.
Den är uppbyggd så att läsaren enkelt kan följa installationen, från innan dess affären är tecknad, till den är installerat, kontrollerad och tagen i drift.

Till katalogen