Välj en sida

Excels DIN-hållare för RJ45 jack (keystone) är gör det enkelt att komplettera installationen med data. Hållaren levereras med dammskydd och signeri

ngsskylt.

Till katalog