Välj en sida

Nu kan du som elektriker erbjuda dina företagskunder och smarta hem-kunder Schneider Electrics effektskydd för att undvika ojämna spänningsnivåer och/eller inkonsekvent strömförsörjning. Många av dessa kunder har känsliga elektroniska system och anordningar som kräver en oavbruten strömförsörjning och skydd som endast en UPS kan tillhandahålla. Easy UPS 1 erbjuder avbrottsfri kraft och en stabil strömförsörjning för 1-fasutrustning för att verksamheten ska kunna fungera dygnet runt, året om. Easy UPS finns även för 3-fasutrustning i exempelvis industrier.

Easy UPS BVS-serien är kompakta UPS:er för hemmabruk och kontorsmiljöer

1-fas UPS, med spänningskontroll och kompakt storlek för att driva elektronisk utrustning och datorer för hushåll och kommersiell verksamhet.

Easy UPS 1Ph SRVS-serien består av dubbelkonverterande online-UPSer i effektintervallet 1-10 kVA

Online/dubbelkonverterande 1-fas UPS med maximalt skydd och kompatibilitet för känsliga eller kritiska belastningar. Högt skydd genom tropikalisering av elektroniska komponenter och ett driftstemperaturområde upp till 50 ºC.

Videopresentation av Schneider Electrics nya Easy UPS

Se hela Easy sortimentet här