Välj en sida

Innovativ återmatningsenhet för frekvensomriktare minskar energiförbrukningen

Traditionellt används mekanisk bromsning eller bromsmotstånd som bränner bort energin och som ibland måste kylas ner, vilket medför en merkostnad.

Schneider Electrics nya innovativa återmatningsenhet för frekvensomriktare tar hand om den bromsenergi som frigörs från elmotorer och matar tillbaka den till nätet.

Enheten passar perfekt för att användas i applikationer som har vertikala eller horisontella rörelser som t.ex. hissar, kranar, transportbanor eller upprullningsmaskiner.

 

Tack vare den mycket flexibla lösningen kan enheten anslutas till Schneider Electrics standard frekvensomriktare eller till existerande system utan att befintlig frekvensomriktare behöver bytas.

Altivar återmatningsenhet är mycket enkel att installera och kan monteras bakom eller vid sidan om frekvensomriktaren.  Det ger maximal kundanpassning och stor flexibilitet genom att:

 

  • Det går att parallellkoppla flera frekvensomriktare och på så vis mata energi till fler enheter genom DC-bus delning.
  • Optimera storleken på återmatningen till endast nödvändig bromseffekt
  • Parallellkoppla upp till tre återmatningsenheter med samma storlek för att åstadkomma högre effekter

 

Hållbarhet är ett fokusområde för Schneider Electric. Genom att använda Altivar återmatningsenhet uppnås maximal prestanda med minimal energiförbrukning vilket ger lägre totalkostnader än konventionella system för bromsmotstånd.

Läs mer om hur det funkar.

 

Beställ dem här