På CTEK strävar vi efter att uppnå 100 % kundnöjdhet. Installationens kvalitet är kritisk när det gäller funktionen hos våra marknadsledande EV-laddningsprodukter och lösningar. Vi ser installatören som en nyckelpartner för att skapa den där 100-procentiga kundtillfredsställelsen.

Vårt program för installatörer har skapats för att ge dig den fullständiga kunskapen om CTEKs EV-laddnings produkter och lösningar. Detta gör vi för att säkerställa att våra kunder får den högsta möjliga standarden på installationer varje gång.

Anmäl dig här