Välj en sida

Det bästa instrumentvalet när man skall felsöka är en OTDR. Med den kan man se hela fiberlänkens skick med alla dess händelser på vägen. Man kan dessutom lämna ifrån sig ett tydligt mätprotokoll. Allra enklast är en Visuell felfinnare, det är en rödlaser gjord för att inspektera om ljuset når fram på kortare sträckor. Ett enkelt verktyg som alla fibertekniker borde ha i sin verktygsväska.

På senare tid har dock en ny kategori mätinstrument kommit på marknaden som kallas Fiberoptiska multimetrar. Denna typ av instrument är gjorda för att just felsöka och bedöma en fiberlänks skick. Mätningen går oerhört snabbt och användaren får direkt ett betyg på länkens status. Dessutom identifierar instrumentet alla typer av fel som eventuellt finns på fibern, kontakten eller svetsskarvar.

Till produkten!


Här svarar Elektroskandias personal på vanligt förekommande frågor och ger er tips inom telekomområdet.