230 systemet gör det enkelt att styra belysning med 230VAC (till/ från). Installation av systemet utförs alltid med delat montage. PS230 är hjärtat i systemet som med hjälp av detektorerna styr belysningen. PS230 kan styra upp till 800 W LED. Anslutningen mellan PS230 och övriga enheter sker med fyrledad svagströmskabel.

Systemets smarta funktioner ger möjlighet att anpassa belysningen till lokalens användning. Automatisk upptändning via IR-detektor eller akustisk detektor skapar trygghet, men även tryckknapp kan anslutas för att låta användaren själv tända belysningen. Systemets uppgift blir då istället att säkerställa släckning.

Närvaropaket akustisk AD230

 • Ansluts till PS230 för närvarodetektering via ljud.
 • Detekterar dörröppning via tryckförändring (lågfrekvent ljud).
 • Detekterar hörbara ljud. Så som tal, fotsteg, nyckelskrammel m.m. (högfrekvent ljud).
 • Automatisk tändning via detektor eller manuell tändning via tryckknapp.
 • Ställbar känslighet, detekteringsområde upp till 50 m i diameter 2 sek- 20 min tidsfördröjning.
 • Funktions bygel för HF-block samt manuell tändning via tryckknapp.

 

Närvaropaket IR PD230

 • Ansluts till PS230 för närvarodetektering via IR.
 • Hörnmonterad IR-detektor där linsen är utbytbar.
 • 40m räckvidd i 90 grader med standardlins.
 • 80m räckvidd i 90 grader med korridorlins.
 • Automatisk tändning via detektor eller manuell tändning via tryckknapp.
 • 2 sek- 20 min tidsfördröjning efter sista detektering.
 • Potentiometer för inställning av känslighet.
 • Potentiometer för inställning av inbyggd ljussensor.