Välj en sida

CMS-10R är ett fjärrövervaknings- och kontrollsystem för industri- och fastighetsapplikationer.

Systemet rapporterar statusändringar på de digitala och analoga ingångarna via mobilnätet genom pushmeddelanden, e-post eller SMS.

Utgångarna är kontrollerbara med push-aviseringar via en webbläsare eller en app på en smartphone / surfplatta.

Dessutom kan utgångarna aktiveras genom att ringa upp enheten.

 

CMS-10R använder eSIM istället för traditionella SIM-kort, och enheten väljer automatiskt det mobila nätverk med bäst signal.

ENUMMER ARTIKELNUMMER BENÄMNING
E40 091 29 CMS-10R-D Kommunikations-Relä 110-240V AC med 6x digitala ingångar
E40 091 30 CMS-10R-DA Kommunikations-Relä 12-48V DC med 6x valbara ingångar (Digitala = 9,5 V. Analoga = 0-10 V)
E40 091 31 CMS-10R-DAC Kommunikations-Relä 12-48V DC med 4x spänningsingång valbara digitala/analoga + 2x analoga ing./4-20 mA

Köp dem här