Välj en sida

BERÖRINGSFRITT
DE NYA, BERÖRINGSFRIA SENSORERNA KOMPLETTERAR DET TRÅDLÖSA SYSTEMET I OMRÅDET
FÖR ÖKAD HYGIEN OCH KAN ANVÄNDAS I MÅNGA OLIKA APPLIKATIONER OCH ANLÄGGNINGAR.

Trådlös Armbågskontakt FET55E-wg är en batterifri tryckknapp utformad som en armbågskontakt för
t.ex. dörröppnare.
Trådlös beröringsfri tryckknapp FNS55B-wg är en beröringsfri tryckknapp, vilken manövreras genom att man
för handen över med ett avstånd på ca:10 cm, med dessa kan man styra belysning AV/PÅ/dimra utan att fysiskt
röra vid en strömbrytare/tryckknapp. Batterilivslängd ca:5-8 år.
NFC-sensor NFCS55-wg: NFC-sensorn är en enhet som kan användas för styrningar i det smarta hemmet
tillsammans med en smartphone.
Trådlös Närvarosensor FB55B-wg tänder belysningen så fort någon kommer in i rummet och släcker
automatiskt när ingen är kvar. Batterilivslängd ca:3 år.

Läs mer här:Flyer_Hands_Free_Sensor_SE

Och här:Datasheets_Hands_Free_Sensors_FET55E_FNS55_NFCS_SE

Beställ dem här: