Välj en sida

Kapslade installationsprodukter används i utrymmen som är utsatta för fukt och kyla, utomhus eller i miljöer där extra slitstarka uttag och strömställare behövs som garage, verkstad och lagerlokaler. Produkterna bör även vara stänkskyddade enligt IP54/55 och de måste tåla påfrestningarna i krävande miljöer.

Det kapslade sortimentet av Jussi uppfyller dessa krav och är dessutom konstruerat för att tåla intensiv användning under lång tid.

För krävande miljöer, utvändigt eller infällt

Jussi IP54/IP55-serien innehåller ett brett sortiment med strömställare, 1- och 2-vägs vägguttag samt  vägguttag med jordfelsbrytare, allt som behövs för en komplett installation.

Produkterna är i huvudsak avsedda för utanpåliggande montering, men det finns även i version för infällt montage. I den kapslade serien kan produkterna monteras som helt fristående produkter eller sammanbyggas.

Köp dem här