Välj en sida

Hur arbetar ditt företag idag? Hur säkerställer ni att du och dina medarbetare har rätt kompetens och att ni följer elsäkerhetslagen?

Att arbeta utifrån Elinstallationsreglerna från SEK Svensk Elstandard är det enklaste sättet för att följa lagar och föreskrifter, och utföra säkra elinstallationer som inte skadar någon eller orsakar annan elskada.

Elinstallationsreglerna underlättar

Elinstallationsreglerna underlättar för dig och ger dig de grundläggande reglerna för en säker elinstallation. Har du den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna? I den finns det senaste om bland annat förenklad skyddsutjämning till huvudjordningsskenan och elinstallationer för solceller. Den nu gällande, tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna, innehåller även ett nytt avsnitt om laddning av elfordon, regler för medicinska utrymmen och rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer.

SEK Handbok 444 – Elinstallationsreglerna med kommentarer, underlättar ditt arbete. Den består av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, med kommentarer markerade med gröna ramar som fördjupar och förklarar standardens texter. Elinstallationsreglerna baseras på både europeisk och internationell standard, och har ett mindre antal tillägg av svensk standard.

Alltför många arbetar efter ersatta utgåvor av Elinstallationsreglerna. Se till att just du arbetar efter den senaste, tredje, utgåvan av Elinstallationsreglerna!

https://www.elektroskandia.se/s?s=SEK%20Handbok%20444&artnr=1699531