Välj en sida

Den brandklassade takdosan AU70FR kan installeras i EI30- och EI60-brandklassade tak (brandklassat gipsskivetak enligt anvisningar från tillverkare av gipsskivor eller en byggnadstekniker). Den brandklassade takdosan kan installeras i både bärande och icke-bärande takstrukturer, och kan användas både i mellangolv (tak/golv) och i innertak.

0

Egenskaper

  • Innehåller expanderande brandskyddskudde för att förhindra att eld sprider sig över innertak- och takkonstruktionen
  • Lämplig för användning i EI30- och EI60-klassade mellangolv och tak
  • Kan användas i bärande och icke-bärande konstruktioner
  • Kan användas med skivor av olika tjocklekar och skivkombinationer utan tillbehör

 

Köp dosan här.