Välj en sida

Schneider Electric lanserar 6 st nya 4-poliga jordfelsbrytare med självtest

De nya 4-poliga jordfelsbrytarna finns i 2 varianter:

– REDtest som har både självtest samt återställning

– REDm som har självtest men ingen återställning.

En självtestande jordfelsbrytare innebär att man inte behöver testa jordfelsbrytaren manuellt 2 gånger om året och därmed sparas mycket tid och pengar. När jordfelsbrytaren gör självtestet bryts inte strömmen och därmed blir det inte heller något driftavbrott.
Användningsområden för självtestande jordfelsbrytare är tex: Infrastruktur som radio och telemaster, tunnlar, broar, signalsystem får tåg och flyg mm. Men även andra installationer där det är svårt eller tom omöjligt att testa på traditionellt sätt med strömavbrott som följd: skolor, industri, sjukhus och affärscentrum.
Eftersom REDtest har automatisk återställning när jordfelet upphör är den även lämplig till byggnader som inte används under längre perioder, tex sommarstugor och fjällstugor.
De vanligaste typerna av självtestande jordfelsbrytare är lagerlagda i Sverige och finns tillgängliga för omgående leverans.

Läs mer här:

Nyhet FD 2021-03-17 REDtest och REDm 4P självtestande jordfelsbrytare