Välj en sida
Genom serien av radplintar – PTV, kan du nu byta ut en radplint med skruvanslutning mot en radplint med fjädrande anslutningsteknik med bibehållen låg bygghöjd, anslutningsriktning och placering av ledarmärkning.

Förändra så lite som möjligt i skåpet

Många har funderat på att skifta från skruvanslutningsteknik till fjädrande anslutningsteknik och det finns många anledningar till varför detta skulle ge bland annat produktions- och kvalitetsfördelar. En återkommande anledning till att det inte skett tidigare är anslutningsriktningen – i de flesta radplintar med fjädrande anslutning sker anslutningen ovanifrån och rakt ned i plint.

Du hittar och köper dem här

 

 

Läs mer om produkter från PhoenixContact

Hitta alla produkter från PhoenixContact här