Välj en sida

Ensto Media är en publik laddstation där företag eller andra intressenter kan göra reklam på laddarens inbyggda mediaskärm. Nicklas von Schrenk som är försäljningschef laddsystem på Ensto berättar om produkten när vi besökte Ensto i Västberga.

Läs mer om Ensto Media