Välj en sida

Förläng din PoE installation med fiber

Nu kan du förlänga din PoE installationen med fiber. Installationen kan vara för t.ex. kameraövervakning, Wi-Fi-accesspunkt eller annat som använder PoE. Med kombinationskabel och mediakonverteraren så kan man nu nå mycket längre med sin PoE installation. Kabeln är en...