Välj en sida

Den nya strömmätenheten CSU-2 tar ljusbågsövervakning till nästa nivå för låg- och mellanspänningsapplikationer. Enhetens strömsensorer med Rogowski-spolar gör strömmätningen enklare och snabbare än någonsin. Ett nytt användargränssnitt och möjligheten till fjärravläsning samt styrning via Modbus RTU förbättrar användarupplevelsen ytterligare.

 

 

Läs mer om produkterna här