Välj en sida

Sökpegar används för att hitta kabel- eller mikrorör, skarvar m.m. Peggen installeras vertikalt i marken eller placeras i en hållare monterad på en skarv. Detektering utförs med en standardfrekvens på 101,4 kHz. Finns för 7, 8, 10, 12, 14 och 16mm kablar eller rör.

Till katalog