Välj en sida

Sinema Remote Connect är en plattform för att säkert kunna ansluta sig till distribuerade anläggningar. SINEMA RC möjliggör säker hantering mellan kontrollcentral, servicetekniker och de installerade anläggningarna. Tillgång till företagsnätet sker via länkning genom Sinema RC servern. Genom att utbyta VPN-certifikat kontrolleras nodernas identitet innan åtkomst ges till företagsnätet.

Demofilm

Sinema Remote Datablad

Till katalog