Välj en sida

På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.

Mer information

Arc Fault Detection Device (AFDD), eller Ljusbågsdetektorn som den heter i Sverige, ger ett säkert brandskydd. I Tyskland är det redan en rekommendation på att använda ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i exempelvis sovrum. Orsaken är att man vill skydda personer mot brand i just sovrummet nattetid.

 

Ett ordentligt brandskydd

En vanlig jordfelsbrytare skyddar vid ett jordfel men reagerar inte vid parallell- eller serie-ljusbågsfel. AFDD mäter spänning och strömkurvan och är byggd för att upptäcka isolationsfel, glappkontakt eller liknande fel – det vill säga gnistbildningar/ljusbågar som kommer och går. När en serie ljusbågar identifieras bryts strömmen. Genom att kombinera jordfelsbrytaren med en AFDD eller en AFDD med personskyddsbrytare skapar man alltså ett ordentligt skydd mot brand.

 

Placeras i början av kretsen

Detektorn känner av när en ljusbåge håller på att uppstå i en elektrisk krets och aktiverar automatisk frånkoppling för att förhindra att bränder uppstår. Den är också utrustad med kortslutnings- och överlastningsskydd. AFDD ska placeras i början av kretsen som ska skyddas och kräver en grundlast på minst 2,5 ampere för att kunna börja detektera ljusbågar i serie.