Välj en sida

Robust design för alla miljöer – Kontaktdon och ändförslutningar har utformats för att vara extremt
starka så att de kan användas för både direkt nedgrävda installationer och installationer ovan jord i
skåp, kabelbrunnar etc. För att undvika oavsiktlig öppning av kopplingarna när de är installerade i
marken är de försedda med låsklämmor i varje ände. För att frigöra ett mikrorör tar du bara bort
låsklämmorna och trycker på låsringen på kopplingen. Det behövs därför inget extra skydd.
Observera att låsklämmorna är förinstallerade. Kroppen är tydligt genomskinlig för att underlätta
visuell inspektion av en blåsfiber eller mikrokabel som har installerats. Produkterna är 100% metallfria och icke ledande vilket garanterar att
korrosion inte påverkar kopplingens livslängd. Speciell uppmärksamhet har ägnats åt att minimera eventuellt glapp mellan mikrorören och skarvens mittsektion. En smidig övergång utan glapp minimerar risken för att fiber eller kabel fastnar i skarven och orsakar ett plötsligt stopp i
installationen.

Till katalog