Välj en sida

Nu finns Nexans 288 fibers GRHL Ultimate i 200my utförande vilket gör kabeln ännu smalare. Kabeln är avsedd för utomhusförläggning i kanalisation. . De färgade fibrerna ligger i tuber av polyester med optofyllmedel, som i sin tur kablas runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). Varje tub innehåller 24 fiber. GRHL Ultimate™ är längsvattentät genom svällande garn samt mantlad med svart halogenfri polyeten. Optimerad för installation med blåsteknik.

Till Katalog