Välj en sida

Transportstyrelsen utkom i slutet av 2020 med ett nytt regelverk gällande utmarkering av flyghinder, TSFS 2020:88. Den viktiga revideringen i TSFS 2020:88 är att alla förekommande hinderljus med LED-teknik skall även avge IR-ljus (Infra Red). Detta innebär att alla typer av hinderljus med LED-teknik som aktiverades före oktober 2016 skall kompletteras, alternativt bytas till permanent rött ljus >32cd med IR.

Detta skall vara genomfört till och med 31:a December 2025.
Enligt TSFS 2020:88 så är det inget krav på övervakning av Lågintensiva Hinderljus, dock skall funktionen av Hinderljuset garanteras av ägaren. (Detta kan vara en tolkningsfråga, vanligt förekommande är att lågintensiva hinderljus kontrolleras okulärt.) Om lågintensivt hinderljus är beläget där det inte är kontinuerligt möjligt att okulärt bekräfta funktionen rekommenderas att ljuset kopplas till övervakning.

De lågintensiva hinderljusen från LUXOSOLAR uppfyller TSFS 2020:88 med alarmutgång. Hinderljusen levereras med förmonterat beslag och kapsling – GRP UV – resistent låda för elektrisk krets.

Hinderljus är en säkerhetsprodukt och skall ej modifieras av 3:e part för att uppfylla gällande regler.

Se produkterna här!