Välj en sida

Idag finns många funktioner som man inte vill ha driftstörningar på och på vissa anläggningar måste avbrott undvikas helt vid jordfelstest. Självtestande och självåterställande jordfelsbrytare rekommenderas speciellt för miljöer där strömkontinuitet är nyckeln och effekten av underhållskostnaden är betydande. Det periodiska testet sker automatiskt utan något avbrott i driften. Hager erbjuder nu en serie på fem produkter med dessa funktioner.

Klicka här för att komma till webbshoppen!