Välj en sida

Hexatronic introducerar InOne blåsfibersystem för både kraft- och fibersystem. Glöm komplicerade installationer och separata kablar för kraft- och fiberanslutningar. Med Hexatronic InOne kan enheter anslutas med en enda mikro/hybridkabel som kan blåsas in i en befintlig kanalisation.

Med InOne kan installationskostnaderna minskas med 50-70% om man utnyttjar redan installerad infrastruktur av mikrorör.

InOne-systemet kan mata flera enheter med kraft och signal från en central punkt. Detta förenklar nätverks- och installationsplanering och ger dig total kontroll över strömförsörjning och fiberförsörjning. Med avstånd på 500-1000 m och effekter på upp till 400 W överträffar InOne en traditionell PoE installation.

InOne-systemet använder ett unikt lågspänningsöverföringssystem för säker överföring av hög effekt över långa avstånd genom extremt smala kablar. InOne-systemet är testat och godkänt enligt EN 50288-7.

InOne kan användas för en mängd applikationer som 5G och Wifi nät, Smarta städer, IoT, Säkerhetssystem m.m. 5G utbyggnaden innebär en komplexitet i nätplaneringen av signal och strömförsörjning. InOne kombinerar två nätverk till en som minskar komplexiteten och den totala kostnaden väsentligt. I säkerhetsanläggningar kan man ansluta kameror, läsare m.m på stora avstånd tack vare förlängd ”PoE”. I offentliga Wifi-nät kan dra nytta av den utvidgade räckvidden i InOne. En kabel i InOne-systemet kan överföra tillräckligt med ström för många seriekopplade accesspunkter med ett avstånd på upp till 1000m.

InOne förenklar och ökar säkerheten i systemet genom att det använder en egen strömförsörjning som enkelt kan kompletteras med back-up. Du behöver inte oroa dig för lokala strömavbrott, underhåll av UPS-batteri m.m.

Till produkterna