Välj en sida

– Det är speciellt aspirerande rökdetektorsystem (ASD) som växer snabbt som specialdetektor inom brandlarmsystem men branschen börjar även få upp ögonen för användandet av linjära värmedetektorsystem (ADW). Securiton är världsledande inom området specialdetektorer. ASD räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig upptäckt av brand (datahallar, höglager, kylrum, lantgårdar mm). ADW fungerar perfekt även under extremt svåra förhållanden (parkeringsgarage, industri mm). Alla specialdetektorer kan användas fabrikatsoberoende och är testade enligt EN-standarder och certifierade av SBSC.