Den nya Scanpole Pole+ stolpen är impregnerad med den enda enstegs koppar/oljeimpregnering som har NTR godkännande. En innovativ kombination av olja, koppar och biocider utformad att ge en livslängd på över 40 år. Väldigt låg korrosivitet på metallbeslag, minimal svullnad, krympning och sprickbildning tack vare frånvaro av vatten. Rötskadebesiktigas med samma metod som för kreosotimpregnerade stolpar. Extremt låg urlakning och miljöpåverkan. Granskad och styrkt av testinstitutet BM Trada.

Se produkterna här