Välj en sida

Excel Expressnet-paneler kan enkelt hantera både koppar- och fiberkablar. Panelen bestyckas med de fiber/kopparmoduler man har behov av, vilket ger en flexibel installation, reducerar nödvändigt utrymme i stativ och ger möjlighet till enkla framtida ombyggnader. Expressnet-paneler är användbara i de flesta typer av installationer från datacenter där snabb och flexibel ombyggnad är prioriterad eller i mindre anläggningar med blandad användning av fiber- och kopparlänkar. Panelen är utförd i metall och är kromfärgad. I panelerna kan oskärmade Kat6 och skärmad kopparmoduler Kat6A eller fibermoduler LC- eller MTP anslutas. Paneler finns för 4 eller 8 moduler och är 1 höjdenhet.

Till katalog