Välj en sida

En helhetslösning med Canalis strömskenor,
skyddsapparater och lastbalansering

Skalbar och framtidssäkrad elbilsladdning
Evlink laddsystem är en flexibel och modern lösning för elbilsladdning. Med en kanalskena
för eldistribution framtidssäkrar du parkeringen ytterligare och kan komplettera med nya
laddboxar varefter behovet växer. Du får en kostnadseffektiv totallösning som dessutom
innebär kortare installationstid då det är betydligt snabbare att montera en kanalskena än
att dra kabel till varje laddare. Dessutom kan laddboxarna flyttas runt om p-platser ändras
och de kan även bytas vid fel eller uppgraderingar.

 

Läs mer i broschyren: MK0477-EVlink-Canalis-V1_1

Länk till paket.