Välj en sida

Alla batterier har en viss livslängd och måste till slut bytas ut. Det är många faktorer som påverkar hur länge batterierna kommer att fungera! Vilken omgivningstemperatur är det där en UPS finns? Batterierna fungerar bäst vid 20gr och redan vid en temperaturhöjning med 5gr minskas livslängden med 25%! Antal tillfällen som en UPS drivs av batterierna vid strömavbrott och hur många gånger som batterierna laddas är också viktiga faktorer som påverkar batteriernas livslängd. En rekommendation kan är att byta batterier var 3-5 år.

Med hjälp av tabellen hittar du enkelt ersättningsbatteripaket till Eatons UPS modeller.

Ersättningsbatterier Eaton